Informujemy że zarząd Stowarzyszenia Dziecięca Akademia Piłkarska w Dębicy zwołuje w dniu 20 października 2016 o godz. 18.00 Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze będące najwyższą władzą w naszym stowarzyszeniu. Na zebraniu zostanie podsumowany okres czteroletniej kadencji zarządu. Zostaną również wybrane władze stowarzyszenia na następną kadencję.

Wszystkich członków serdecznie zapraszamy!!!