Bezpieczny powrót do treningów!

Nowe zasady panujące na treningach!

1.Udział w treningach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

2.Grupa treningowa składa się z 6 zawodników i trenera.

3.Rodzice lub opiekunowie przyprowadzają zawodnika/zawodniczkę (poniżej 13 roku życia) na wyznaczone przez trenera miejsce zbiórki 5 minut przed przed zajęciami. Po czym opuszczają  teren obiektu. Całkowity zakaz przebywania na trybunach i na obiekcie w pobliżu miejsca treningu.

4.Rodzic/opiekun przyprowadzając dziecko na zajęcia deklaruje, że u dziecka nie występuje żaden z objawów chorobowych typu: kaszel, katar, gorączka, bóle głowy oraz, że nie miało żadnego kontaktu z osobą zarażoną wirusem Covid-19. W przypadku pojawienia się objawów niezwłocznie zgłasza ten fakt trenerowi.

5.Zajęcia trwają 45 minut po czym następuje 15 minutowa przerwa na dezynfekcję sprzętu treningowego przed następnym treningiem. Grupy pomiędzy zajęciami nie mogą mieć ze sobą kontaktu.

6.Zawodnicy na trening przychodzą przebrani w strój treningowy.

7.Szatnie wraz z węzłem sanitarnym będą niedostępne podczas trwania treningu.

8.Zawodnicy zarówno przed jak i po treningu obowiązkowo dezynfekują ręce płynem  udostępnionym przez trenera.

9.Zawodnicy przynoszą podpisane butelki lub bidony z wodą.

10.Zawodnicy obowiązkowo na trening przychodzą w maseczkach i ściągają je dopiero na polecenie trenera.

11.Zawodnicy nie witają się ze sobą, nie przybijają piątek, zachowują bezpieczny dystans miedzy sobą.

12.Podczas treningu trenujemy tylko swoją piłką unikając dotykania jej rękami, zawodnicy nie dotykają sprzętu treningowego.

13.Po treningu zawodnicy przekazywani są opiekunom po czym niezwłocznie opuszczają teren obiektu, zabrania się tworzenia zgromadzeń.

14.Zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich jest najważniejsze!