zebranie W czwartek 20 października odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Dziecięca Akademia Piłkarska. Na którym podsumowano czteroletnią kadencję, oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi. 

Na kolejną czteroletnia kadencję wybrano zardząd w składzie:

Grzegorz Cyboroń – prezes 

Tadeusz Stolarski – wiceprezes

Andrzej Nylec – wiceprezes

Krzysztof Bizoń – sekretarz

Bogdan Cabaj – członek zarządu

Wybrano również komisję rewizyjną w skład której weszli:

Paweł Serafin – przewodniczący

Paweł Brzozowski – członek komisji rewizyjnej

Rafał Tomasiewicz – członek komisji rewizyjnej

Po ogłoszeniu wyników wyborów miała miejsce długa duskusja. Podczas której nie zabrakło  tematów dotyczących  planów i sposobów realizacji zadań jakie stawiamy sobie w nowej kadencji. Wyznaczono cele i kierunki działań by nasze stowarzyszenie było jeszcze lepiej zarządzane. Sformułowaliśmy wiele wniosków które będziemy chcieli wdrażać w bieżącej działaność. 

A naszym hasłem przewodnim niech będzie na długie lata Wychowanie i  Edukacja poprzez Sport