REGULAMIN CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy Sezon 2022/2023

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy

Sezon 2022/2023

  1. Wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne z oficjalnym przyjęciem dziecka do  STOWARZYSZENIA DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy

Deklarację członkowską wraz ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku oraz klauzulą informacyjną w związku z RODO należy złożyć bezzwłocznie do trenera grupy;

Członkostwo w STOWARZYSZENIU DZIECIĘCA AKADEMIA PIŁKARSKA w Dębicy (zwany dalej MKS DAP Dębica) jest dobrowolne. SKŁADKA CZŁONKOWSKA NIE JEST FORMĄ OPŁATY ZA JAKĄKOLWIEK USŁUGĘ ŚWIADCZONĄ PRZEZ KLUB (np.: obozy stacjonarne, badania lekarskie, treningi w Akademii, wyjazdy na mecze mistrzowskie i sparingi, sprzęt meczowy, opłaty sędziowskie, licencje, opieka medyczna, ubezpieczenie itp.), A ŚWIADOMYM WSPARCIEM I WYRAZEM CHĘCI NALEŻENIA DO SPOŁECZNOŚCI MKS DAP Dębica I REPREZENTOWANIA JEGO BARW.

  1. Wpłaty składki miesięcznej dokonuje wyłącznie  na konto Akademii: 

Rachunek bankowy: 51 1020 4405 0000 2602 0596 8922 w tytule wpisujemy: imię i nazwisko dziecka, rocznik, składka członkowska za miesiąc np. wrzesień

Termin wpłat do 15-tego dnia za miesiąc bieżący (np. do 15 września za wrzesień);

  1. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd MKS DAP Dębica stosownymi uchwałami.
  2. Składki miesięczne uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 12 miesięcy w roku, przez cały okres trwania w członkostwie niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu (również w okresie wakacyjnym).
  3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu hal/boiska oraz zasad organizacyjnych MKS DAP Dębica  (szczegółowych informacji udziela trener);
  4. Informacje dotyczące działalności MKS DAP Dębica ukazują się na stronie www.dapdebica.pl jak również w mediach społecznościowych na FB https://www.facebook.com/MKSDAPDebica/
  5. Z przyczyn niezależnych od MKS DAP Dębica pojedyncze zajęcia mogą zostać odwołane o czym rodzic/opiekun zostanie poinformowany  poprzez stronę internetową, facebook  lub  SMS i/lub adres e-mail;
  6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prosimy o bezzwłoczny kontakt