Nasze Plany i Nadzieje …..mecze, treningi, turnieje, itd
… niestety musimy odłożyć.
Pojawiło się rozporządzenie.
Wprowadzony LOCKDOWN wyklucza możliwość prowadzenia zajęć sportowych i współzawodnictwa dzieci i młodzieży. W związku z tym dzisiejsze treningi (26 marzec) odbędą się bez zmian. Od jutra musimy zrobić przerwę w grupowych zajęciach na dwa tygodnie, co nie oznacza że indywidualnie nie możecie trenować – trenerzy będą w stałym kontakcie z zawodnikami.
Mamy nadzieję że sytuacja wróci do normy, a póki co dbajcie o swoje zdrowie i swoich bliskich.
WRÓCIMY SILNIEJSI ???
Poniżej treść rozporządzenia:
Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z), jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy;